11.15. Przetwarzanie dokumentów w formacie XML z wykorzystaniem interfejsu XmlPullParser

Johan Pelgrim

Problem

Programista ma dane w formacie XML i chce za pomocą aplikacji przekształcać je na użyteczną postać.

Rozwiązanie

Android nie tylko umożliwia przetwarzanie danych XML-owych za pomocą parserów DOM i SAX, ale też udostępnia implementację interfejsu XmlPullParser, opisanego w interfejsie API XmlPull v1.

Omówienie

Interfejs API XmlPull v1 to łatwy w użyciu interfejs do przetwarzania typu pull, zaprojektowany pod kątem prostoty i wysokiej wydajności zarówno w środowiskach z ograniczonymi zasobami (na przykład opartych na Javie Micro Edition), jak i po stronie serwera (gdzie jest używany w serwerach aplikacji J2EE). Przetwarzanie ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.