11.16. Dodawanie danych kontaktowych

Ian Darwin

Problem

Programista chce zapisywać dane kontaktowe, aby były dostępne dla aplikacji Contacts i innych programów z urządzenia.

Rozwiązanie

Należy przygotować listę operacji wsadowego wstawiania danych i nakazać wykonanie tych zadań menedżerowi utrwalania danych.

Omówienie

Baza danych aplikacji Contacts bez wątpienia jest “elastyczna”. Musi współdziałać z różnymi rodzajami kont, sposobami zarządzania danymi kontaktowymi i typami danych. Z tego powodu jest stosunkowo skomplikowana.

Podpowiedź

W obecnej wersji klasy z rodziny Contacts (a tym samym i wszystkie ich klasy wewnętrzne oraz interfejsy) są uznawane za przestarzałe, co oznacza, że nie należy ich stosować w nowych programach. ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.