11.8. Zaawansowane wyszukiwanie tekstu

Claudio Esperanca

Problem

Programista zamierza zaimplementować zaawansowane wyszukiwanie i chce wiedzieć, jak za pomocą mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z bazy SQLite utworzyć warstwę danych do przechowywania i przeszukiwania tekstu.

Rozwiązanie

Potrzebne rozwiązanie można zbudować za pomocą tabeli wirtualnej FTS3 (ang. Full Text Search 3) z bazy SQLite i funkcji dopasowywania (także udostępnianej przez tę bazę).

Omówienie

Przedstawione poniżej kroki pozwalają utworzyć przykładowy projekt na Android, obejmujący warstwę danych, która umożliwia przechowywanie i pobieranie danych za pomocą bazy SQLite.

  1. Utwórz nowy projekt na Android (AdvancedSearchProject).

  2. Wersję interfejsu API ustaw ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.