16.6. Przygotowania do korzystania z map Google’a

Johan Pelgrim

Problem

Programista chce skonfigurować aplikację na Android, aby móc używać w niej google’owych elementów układu MapView.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać biblioteki Google Maps API, element układu MapView oraz aktywność MapActivity.

Omówienie

Należy zacząć od utworzenia projektu na Android, który wyświetla domyślną mapę.

Konfigurowanie urządzenia AVD korzystającego z bibliotek pakietu SDK z Google API

W czasie tworzenia nowego projektu na Android trzeba określić najstarszą wersję pakietu SDK współdziałającą z aplikacją, a także docelową wersję pakietu SDK. Ponieważ program ma korzystać z bibliotek Google Maps API, trzeba utworzyć urządzenie AVD, na którym są ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.