17.3. Wykorzystywanie akcelerometru do wykrywania potrząsania urządzeniem

Thomas Manthey

Problem

Czasem przydatne jest wykrywanie nie tylko informacji wprowadzanych poprzez ekran, ale też gestów fizycznych, takich jak zmiana ułożenia telefonu lub potrząsanie nim. Do wykrywania potrząsania urządzeniem służy akcelerometr.

Rozwiązanie

Należy zarejestrować odbiornik wskazań akcelerometru i porównywać obecne wartości przyspieszenia we wszystkich trzech wymiarach z poprzednimi wskazaniami. Jeśli wartości nagle zmieniły się dla przynajmniej dwóch wymiarów, a wielkość zmian przekracza ustawiony próg, oznacza to, że użytkownik potrząsa telefonem.

Omówienie

Potrząsanie oznacza tu stosunkowo szybki ruch urządzenia w jednym kierunku, po ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.