1.5. Konfigurowanie środowiska IDE w systemie Windows pod kątem programowania aplikacji na Android

Daniel Fowler

Problem

Użytkownik chce rozwijać aplikacje na Android za pomocą komputera z systemem Windows. Przydatny więc będzie zwięzły poradnik konfigurowania środowiska IDE w tej platformie.

Rozwiązanie

Do rozwijania aplikacji na Android zalecane jest środowisko IDE Eclipse. Skonfigurowanie tego środowiska w systemie Windows wymaga wykonania kilku kroków. W tej recepturze dowiesz się, jak je zrobić.

Omówienie

Zalecanym narzędziem do rozwijania aplikacji na Android jest środowisko IDE (ang. Integrated Development Environment) Eclipse dla Javy. Możliwości środowiska Eclipse wzbogaca wtyczka ADT (ang. Android Development Tools ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.