7.30. Tworzenie interfejsu użytkownika w Androidzie 1.6 i nowszych wersjach za pomocą fragmentów z Androida 3.0

Saketkumar Srivastav

Problem

Fragmenty to małe porcje interfejsu użytkownika tworzące jedną aktywność. Fragmenty początkowo były dostępne tylko w Androidzie 3.0 i nowszych wersjach platformy. Programista chce zastosować fragmenty w interfejsie użytkownika w Androidzie 1.6 i nowszych wersjach.

Rozwiązanie

W Androidzie 2.0 i nowszych wersjach należy zastosować pakiet Android Compatibility Google’a do budowania aplikacji za pomocą interfejsu API Fragments.

Omówienie

Fragment można traktować jak portlet na stronie portalu. Pod względem wyglądu, cyklu życia i innych cech przypomina on w dużym stopniu aktywność, różni się ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.