7.5. Pięć sposobów na dołączanie odbiornika zdarzeń

Daniel Fowler

Problem

Warto znać różne sposoby pisania komponentów obsługi zdarzeń — zarówno po to, aby wiedzieć, kiedy stosować poszczególne podejścia, a także z uwagi na to, że w tej książce i w innych miejscach możesz natknąć się na różne metody.

Rozwiązanie

W trakcie pisania oprogramowania bardzo rzadko istnieje tylko jeden sposób na osiągnięcie celu. Dotyczy to także podłączania zdarzeń obiektów View. W tej recepturze pokazano pięć sposobów na wykonanie tego zadania.

Omówienie

Jeśli aplikacja nie odbiera zdarzeń zgłaszanych przez obiekt View, nie może na nie zareagować. Na potrzeby wykrywania zdarzeń trzeba utworzyć egzemplarz klasy z implementacją odbiornika i powiązać ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.