6.11. Łatwe tworzenie ikon do launchera za pomocą programu Paint.NET i grafik z serwisu OpenClipArt.org

Daniel Fowler

Problem

Programista chce, aby aplikacja odróżniała się od innych i wyglądała bardziej profesjonalnie.

Rozwiązanie

Serwis http://OpenClipArt.org to dobre źródło bezpłatnych plików graficznych, które można przekształcić na ikony aplikacji.

Omówienie

Gdy programista jest gotowy do udostępnienia aplikacji, musi ustalić, czego potrzebuje, aby umieścić ją w sklepie Google Play. Jedną z potrzebnych rzeczy jest dobra ikona. Jest ona reprezentacją graficzną programu, z którą użytkownicy stykają się najczęściej. Odpowiada aplikacji na ekranach Applications i Manage Applications, a także pełni funkcję skrótu na ekranie ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.