6.8. Skanowanie kodu kreskowego lub kodu QR za pomocą programu Google ZXing

Daniel Fowler

Problem

Programista chce umożliwić w aplikacji skanowanie kodów kreskowych i kodów QR (ang. Quick Response).

Rozwiązanie

Aby uzyskać dostęp do funkcji skanera kodów kreskowych Google ZXing, należy zastosować obiekt Intent.

Omówienie

Jednym z bardzo wartościowych mechanizmów Androida jest łatwość wykorzystywania istniejących funkcji. Dotyczy to także skanowania kodów kreskowych i kodów QR. Google udostępnia bezpłatną aplikację skanującą, z której można korzystać poprzez obiekt Intent. Do aplikacji można więc łatwo dodać obsługę skanera, co otwiera nowe możliwości w obszarze interfejsu, komunikacji i funkcji.

W programie przedstawionym w ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.