3.10. Odtwarzanie scenariuszy cyklu życia aktywności na potrzeby testów

Daniel Fowler

Problem

Aplikacje powinny być odporne na zdarzenia z cyklu życia aplikacji. Programiści muszą wiedzieć, jak odtwarzać różne scenariusze z cyklu życia.

Rozwiązanie

Zastosuj rejestrowanie, aby dobrze zrozumieć cykl życia aktywności. Pozwala to na łatwiejsze odtwarzanie scenariuszy z cyklu życia w kontekście testowania aplikacji.

Omówienie

Android zaprojektowano pod kątem życia w ruchu. Użytkownik może wykonywać różne zadania — odbierać połączenia telefoniczne, sprawdzać pocztę elektroniczną, wysyłać SMS-y, korzystać z sieci społecznościowej, robić zdjęcia, przeglądać strony internetowe, uruchamiać aplikacje itd. Może nawet uda mu się ukończyć ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.