3.3. Konfigurowanie urządzeń AVD na potrzeby testowania aplikacji

Daniel Fowler

Problem

Dobre aplikacje powinny działać w różnych urządzeniach z Androidem i dla rozmaitych wersji tej platformy, dlatego należy przetestować je z wykorzystaniem określonego zestawu urządzeń.

Rozwiązanie

Można wykorzystać pakiet narzędzi dla emulatora z pakietu SDK Androida, aby skonfigurować różne kombinacje urządzeń i systemów operacyjnych. Przetestowanie aplikacji dla różnych kombinacji tego typu pozwala ograniczyć problemy związane z różnicami sprzętowymi między urządzeniami.

Omówienie

Urządzenia z Androidem są przeznaczone na różne segmenty rynku. Występują zarówno tanie, jak i zaawansowane oraz drogie urządzenia. Android jest dostępny na rynku ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.