20.3. Uruchamianie kodu natywnego w języku C lub C++ za pomocą interfejsu JNI z pakietu NDK

Ian Darwin

Problem

Programista chce uruchamiać fragmenty aplikacji za pomocą kodu natywnego — na przykład w celu wykorzystania istniejącego kodu w języku C lub C++ albo poprawienia wydajności kodu wymagającego dużej ilości czasu procesora.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać interfejs JNI (ang. Java Native Interface) z androidowego pakietu NDK (ang. Native Development Kit) (http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/1.6_r1/index.html).

Omówienie

Standardowa Java zawsze umożliwiała wczytywanie natywnego lub skompilowanego kodu w programach Javy. Środowisko uruchomieniowe Dalvik w Androidzie obsługuje ten mechanizm w niemal identyczny sposób. ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.