20.4. Wprowadzenie do aplikacji Scripting Layer for Android (SL4A; wcześniej Android Scripting Environment)

Ian Darwin

Problem

Programista chce napisać aplikację w jednym z kilku popularnych języków skryptowych lub chce pisać kod w telefonie w interaktywny sposób.

Rozwiązanie

Jednym z najlepszych rozwiązań jest zastosowanie aplikacji SL4A (ang. Scripting Layer for Android). Współdziała ona z kilkoma popularnymi językami skryptowymi, takimi jak Python, Perl, Lua i BeanShell. Omawiana biblioteka obejmuje obiekt Android, który zapewnia dostęp do większości androidowych interfejsów API w poszczególnych językach. W tej recepturze pokazano, jak rozpocząć korzystanie z SL4A. W kilku innych recepturach omówiono konkretne aspekty tej biblioteki. ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.