20.7. Używanie kodów QR do rozpowszechniania skryptów SL4A

Rachee Singh

Problem

Programista utworzył elegancki lub przydatny skrypt SL4A i chce rozpowszechniać go za pomocą kodu QR.

Lista dokumentów Google

Rysunek 20-9. Lista dokumentów Google

Rozwiązanie

Wykorzystaj program ze strony http://zxing.appspot.com/generator/ lub jeden z kilku innych generatorów kodów QR do utworzenia kodu QR, który w formie graficznej reprezentuje cały skrypt. Następnie udostępnij wygenerowaną grafikę.

Omówienie

Większość osób uważa kody QR za wygodne narzędzie do udostępniania adresów URL. Rzeczywiście, w drukowanej wersji tej książki znajdują się kody QR pozwalające ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.