21.2. Internacjonalizacja tekstu aplikacji

Ian Darwin

Problem

Programista chce, aby tekst przycisków, etykiet i innych elementów pojawiał się w języku wybranym przez użytkownika.

Rozwiązanie

W podkatalogu res/values-XX/ aplikacji należy utworzyć plik strings.xml, a następnie umieścić w nim łańcuchy znaków przetłumaczone na dany język.

Omówienie

Każdy projekt na Android utworzony za pomocą pakietu SDK obejmuje plik strings.xml w katalogu res/values. To w tym pliku należy umieszczać łańcuchy znaków wyświetlane w aplikacji — od nagłówka programu po etykiety przycisków, a nawet zawartość okien dialogowych.

Łańcuch znaków można wskazać za pomocą nazwy na jeden z dwóch sposobów:

  • Za pomocą referencji w pliku układu, aby zastosować ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.