22.5. Integrowanie sieci AdMob z aplikacją

Enrique Diaz

Problem

Programista chce zarabiać na bezpłatnie udostępnianej aplikacji przez wyświetlanie w niej reklam.

Rozwiązanie

Za pomocą bibliotek sieci AdMob można zacząć wyświetlać reklamy w bezpłatnej aplikacji i zarabiać na każdym kliknięciu reklamy przez użytkownika.

Omówienie

AdMob to jedna z największych na świecie sieci reklamowych obsługujących urządzenia przenośne. Sieć oferuje rozwiązania z zakresu wykrywania aplikacji, budowania wizerunku marki i zarabiania z wykorzystaniem urządzeń przenośnych.

Pakiet AdMob Android SDK obejmuje kod potrzebny do wyświetlania w aplikacji reklam z sieci AdMob.

Krok 1

W katalogu głównym projektu utwórz podkatalog libs. Jeśli korzystasz ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.