2.6. Tworzenie ekranów powitalnych w Androidzie

Rachee Singh

Problem

Programista chce utworzyć ekran powitalny wyświetlany w trakcie wczytywania aplikacji.

Rozwiązanie

Ekran powitalny można utworzyć jako aktywność lub jako okno dialogowe. Ponieważ taki ekran jest potrzebny tylko przez kilka sekund, można zamknąć go po upływie określonego czasu lub w odpowiedzi na kliknięcie ekranu.

Omówienie

Ekrany powitalne wymyślono w erze komputerów PC. Początkowo miały zajmować użytkownika w czasie długiego uruchamiania interfejsu GUI (ponieważ komputery były powolne). Twórcy oprogramowania nadal stosują ekrany powitalne ze względu na budowanie marki. Jednak w świecie mobilnym, gdzie czas rozruchu aplikacji bardzo rzadko przekracza sekundę, ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.