O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Praca ze stylami

Dążymy do tego, by tworzyć natywne aplikacje dla Androida, korzystając z technologii HTML, CSS i JavaScript. Naszą przygodę rozpoczniemy od nauki stosowania stylów do stron HTML, tak by wyglądały jak mobilne aplikacje. W tym rozdziale zobaczysz na kilku przykładach, jak odpowiednie reguły CSS pomagają sprawić, by nawigowanie po dokumentach HTML na smartfonach z Androidem stało się łatwiejsze. Zbliżymy się w ten sposób do naszego głównego celu — mobilnych aplikacji natywnych — ale przy okazji zdobędziesz bardzo przydatne umiejętności, z których możesz korzystać od zaraz.

Nie masz własnej witryny?

Jeśli zamierzasz testować wszystkie tworzone strony lokalnie, napotkasz na duży problem — nie będziesz mógł wyświetlić ich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required