O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Zaawansowane stylizowanie

Podczas naszej dotychczasowej misji tworzenia aplikacji dla systemu Android bez wykorzystywania technologii Java omówiliśmy, w jaki sposób wykorzystać CSS, aby strony HTML wyglądały jak aplikacja dla systemu Android. W tym rozdziale przedstawimy podstawowe informacje o tym, co zrobić, żeby te same strony zachowywały się jak aplikacja dla Androida. Mówiąc dokładniej, omówimy:

  • wykorzystywanie Ajaksa do przekształcania kompletnej witryny internetowej w jednoekranową aplikację,

  • tworzenie przycisku Wstecz obsługującego historię z poziomu JavaScriptu,

  • zapisywanie ikony aplikacji na ekranie domowym.

Szczypta Ajaksa

Pojęcie Ajax (ang. Asynchronous JavaScript and XML) jest mocno nadużywanym słowem, w związku z czym zatraciło ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required