Rozdział 5. Mezzanine: nasza testowa aplikacja

W rozdziale 2. opisaliśmy podstawy tworzenia scenariuszy. Ponieważ rzeczywistość programisty jest o wiele bardziej skomplikowana niż ta ze wstępnych rozdziałów podręczników programowania, więc teraz przedstawimy pełny przykład wdrożenia nietrywialnej aplikacji.

Naszą aplikacją jest Mezzanine (mezzanine.jupo.org) — otwarty system CMS (ang. content management system, system zarządzania treścią), podobny do WordPressa. Aplikacja Mezzanine jest oparta na Django — bezpłatnej platformie przeznaczonej do tworzenia aplikacji WWW w języku Python.

Dlaczego wdrażanie aplikacji produkcyjnych jest skomplikowane?

Zejdźmy na chwilę z głównej ścieżki i zastanówmy się nad różnicami pomiędzy oprogramowaniem uruchomionym ...

Get Ansible w praktyce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.