O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK B

Najczęściej używane nagłówki HTTP

W tym dodatku przedstawiam opis paru najczęściej używanych nagłówków, które można spotkać zarówno w żądaniach, jak i odpowiedziach HTTP.

Nagłówek

Żądanie

Odpowiedź

Opis

Accept

tak

 

Określa, jakie formaty przyjmuje klient, w kolejności od najbardziej pożądanego. Blisko spokrewnione nagłówki to Accept-Charset, Accept-Encoding oraz Accept-Language

Authorization

tak

 

Przekazuje informacje potwierdzające tożsamość użytkownika. Nagłówek ten jest używany w uwierzytelnianiu podstawowym, uwierzytelnianiu szyfrowanym, OAuth itd. W każdej z tych technik przekazuje dane w innym formacie

Cookie

tak

 

Cookie to przesyłane w każdym żądaniu pary klucz-wartość rozdzielane średnikami. Pokrewny nagłówek to ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required