O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

REST

REST to akronim pochodzący od angielskich słów REpresentational State Transfer (przesyłanie stanu reprezentacyjnego). Technologia ta, w odróżnieniu od takich protokołów jak SOAP czy XML-RPC, jest bardziej metodologią albo zestawem zasad niż protokołem. REST to zbiór wskazówek na temat eleganckiego przesyłania informacji i choć nie jest ściśle związany z protokołem HTTP, to tutaj opisuję go właśnie w jego kontekście. W REST wykorzystywane są funkcje HTTP, więc aby dobrze zrozumieć tę technologię, warto uważnie przeczytać rozdziały o HTTP oraz jego nagłówkach i czasownikach.

W usługach typu RESTful używane są cztery czasowniki do realizacji funkcji CRUD (ang. create, read, update, delete — utworzenie, odczyt, aktualizacja, usunięcie) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required