O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 12.

Obsługa błędów w interfejsach API

Błędy się zdarzają. Zawsze znajdzie się użytkownik, który wpisze jakieś bzdury do systemu, niekoniecznie dlatego, że jest ułomny psychicznie (choć czasami można odnieść takie wrażenie), tylko dlatego, że ma inne oczekiwania i zrozumiał coś inaczej niż my. Internet to sieć bardzo luźnych powiązań i ciągle coś się w nim psuje. To, jak interfejs API radzi sobie w takich sytuacjach, jest miarą jego jakości. Dlatego w tym rozdziale przedstawiam parę wskazówek na temat tego, na co trzeba uważać i jak to dobrze robić.

Format wyjściowy

Jest taka złota zasada: zawsze odpowiadaj w takim formacie, jakiego oczekuje klient. Oznacza to, że nie powinno się wysyłać wiadomości o błędzie w formacie HTML, jeśli klient ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required