O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

adres URL, 24, 74

adres URL obrazu, 61

aktualizowanie rekordów, 81

analizator protokołów sieciowych, 91

API, 13

API typu RESTful, 53, 78

autentykacja, 19

autoryzacja, 82

B

bezpieczeństwo, 38

biblioteka WURFL, 34

biblioteki typu mimeparse, 37

błędy, 88, 109–114

buforowanie, 84

C

certyfikaty SSL, 95

ciasteczka, cookies, 17

ciasteczko

data wygaśnięcia, 47

śledzenie sesji, 47

tworzenie, 46

wysyłanie, 44

zapisywanie w pliku, 44

zasada działania, 43

cookie, Patrz ciasteczko

CRUD, create, read, update, delete, 73

czasownik HTTP

DELETE, 28

GET, 23

POST, 25

PUT, 29

D

dane

cookie, 43

wyjściowe, 88

data wygaśnięcia ciasteczka, 47

debugowanie, 95

diagnozowanie

danych wyjściowych, 88

spoza aplikacji, 90

usterek, 87

dodatki dla przeglądarek,

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required