Rozdział 7. Pułapki i antywzorce architektury ewolucyjnej

Poświęciliśmy mnóstwo czasu na omówienie właściwego stopnia sprzęgania w architekturach. Żyjemy jednak w świecie rzeczywistym i często spotykamy się z wieloma typami sprzężeń szkodzących zdolności projektu do ewoluowania.

Znamy dwa rodzaje złych praktyk inżynieryjnych występujących w projektach informatycznych — pułapki i antywzorce. Dla wielu programistów wyraz „antywzorzec” jest synonimem słowa „zły”, ale jego prawdziwe znaczenie jest subtelniejsze. Antywzorzec w oprogramowaniu jest dwuczęściowy. Po pierwsze, nazywamy tak działanie, które na początku wydaje się dobrym pomysłem, ale okazuje się pomyłką. Po drugie, dla każdego antywzorca istnieją lepsze alternatywy. Architekci zauważają ...

Get Architektura ewolucyjna now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.