Rozdział 6. Systemy organizacji

Początkiem wszelkiego zrozumienia jest klasyfikacja.

— Hayden White

W tym rozdziale omawiamy następujące zagadnienia:

  • Subiektywizm, polityka i inne powody, dla których organizowanie informacji jest takie trudne.
  • Dokładne i niejednoznaczne systemy organizacji.
  • Hierarchia, hipertekst i struktury relacyjnych baz danych.
  • Znakowanie i klasyfikacja społecznościowa.

Nasze rozumienie świata w dużej mierze zależy od zdolności do organizowania informacji. Gdzie mieszkasz? Co robisz? Kim jesteś? Odpowiedzi na te pytania odkrywają systemy klasyfikacji, które tworzą fundamenty naszego rozumienia. Żyjemy w miastach, które należą do województw i krajów. Pracujemy w działach należących do firm w określonych branżach. Jesteśmy ...

Get Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.