O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Instrukcje instalacyjne

Serwer BackupPC działa w systemie Unix lub Linux w obrębie serwera Apache używającego modułu mod_perl. Nie są to wymagania trudne do spełnienia. Serwer BackupPC nie został zaprojektowany pod kątem uruchamiania pod systemem Windows, ponieważ jego systemy plików nie radzą sobie dobrze z twardymi dowiązaniami systemów uniksowych.

Wstępne wymagania określają sposób sporządzania kopii zapasowych. W Tabela 5-1 wymieniono ogólne wymagania i zaproponowano narzędzia, które mogą je spełnić.

Tabela 5-1. Wymagania systemu BackupPC

Oprogramowanie

Proponowane narzędzie

Cecha

Inne narzędzia

Uwagi

Serwer HTTP

Apache

Kontrola z poziomu graficznego interfejsu użytkownika.

Dowolny serwer HTTP obsługujący programy CGI.

 

CGI

mod_perl

Szybkość.

 

Opcjonalne. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required