Instrukcje instalacyjne

Serwer BackupPC działa w systemie Unix lub Linux w obrębie serwera Apache używającego modułu mod_perl. Nie są to wymagania trudne do spełnienia. Serwer BackupPC nie został zaprojektowany pod kątem uruchamiania pod systemem Windows, ponieważ jego systemy plików nie radzą sobie dobrze z twardymi dowiązaniami systemów uniksowych.

Wstępne wymagania określają sposób sporządzania kopii zapasowych. W Tabela 5-1 wymieniono ogólne wymagania i zaproponowano narzędzia, które mogą je spełnić.

Tabela 5-1. Wymagania systemu BackupPC

Oprogramowanie

Proponowane narzędzie

Cecha

Inne narzędzia

Uwagi

Serwer HTTP

Apache

Kontrola z poziomu graficznego interfejsu użytkownika.

Dowolny serwer HTTP obsługujący programy CGI.

 

CGI

mod_perl

Szybkość.

 

Opcjonalne. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.