O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Funkcje oprogramowania Bacula

Narzędzie Bacula ma kilka funkcji odróżniających je od innych systemów archiwizujących open source. Poniżej znajduje się przegląd tych funkcji.

Katalog SQL

Katalog zawiera listę zarchiwizowanych plików, podstawowe atrybuty każdego z nich, włącznie z sumą kontrolną, nazwę hosta klienta, z którego pochodzi plik, a także woluminy przechowujące kopie zapasowe plików. Z tego powodu katalog odgrywa kluczową rolę w operacji archiwizowania i odtwarzania. Katalog przechowuje rekordy z informacjami, co zostało zarchiwizowane i kiedy. Choć dołączony program bscan może pomóc w rekonstrukcji katalogu, gdy ten się uszkodzi, zwykle katalog powinien być niezależnie archiwizowany po każdym cyklu archiwizacyjnym.

Kopie zapasowe na wielu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required