Zamierzenia na przyszłość

Głównym długoterminowym celem postawionym przed oprogramowaniem Bacula jest uzyskanie pozycji konkurencyjnego systemu archiwizacji odpowiedniego dla przedsiębiorstw. Niektóre rozszerzenia (a zwłaszcza szybkie przeszukiwanie dużych katalogów) są niezbędne do tego, aby oprogramowanie Bacula na równi rywalizowało z komercyjnymi systemami archiwizacji dla przedsiębiorstw.

Równie istotne są rozszerzenia związane z użytecznością. Najważniejszym z nich jest utworzenie dla narzędzia Bacula bardziej kompletnego i zarządzalnego graficznego interfejsu użytkownika.

Lista realizowanych projektów związanych z oprogramowaniem Bacula jest dostępna pod adresem http://bacula.cvs.sourceforge.net/bacula/bacula/projects?view=markup i aktualizowana ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.