O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obsługa standardowego lub niestandardowego formatu archiwizacji

Niestandardowy format archiwizacji jest formatem odczytywanym tylko przez konkretne komercyjne narzędzie archiwizujące[22]. Kopie zapasowe zapisane w nietypowym formacie nie mogą być odczytywane przez wbudowane narzędzia archiwizujące, takie jak tar, cpio i dump. Część produktów archiwizujących używa niestandardowego formatu, który jest publikowany lub za darmo udostępniany. Choć kopie zapasowe tworzone przez takie produkty nie są odczytywane przez wbudowane narzędzia, teoretycznie programista może napisać aplikację, która byłaby w stanie odczytać takie kopie. Niektóre produkty archiwizujące są całkowicie zastrzeżone. W rzeczywistości część produktów jest tak bardzo chroniona, że ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required