O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Napędy optyczne

Napędy optyczne wypełniają lukę między tanimi taśmami a dyskami cechującymi się dużą przepustowością i elastycznością. Napędy optyczne wiodą prym w takich obszarach, jak niezawodność, elastyczność, cykl roboczy, wymienność i czas dostępu do danych. Wyzwaniem dla nich jest przepustowość, pojemność i cena.

Napędy optyczne zapewniają poziom wymienności charakterystyczny dla taśmy, lecz ich pojemności i przepustowości zwykle wypadają gorzej od osiągów napędów taśmowych. W porównaniu z urządzeniami taśmowymi największa przewaga napędów optycznych tkwi w bardzo krótkich czasach dostępu do danych i długoterminowej niezawodności. Choć obecnie tanie dyski z łatwością wygrywają w kategorii czasu dostępu do danych, większość systemów dyskowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required