O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Docelowe magazyny dyskowe

Jak wspomniano w punkcie „Do napędów taśmowych musi być dostarczany stały strumień danych” w tym rozdziale, poprawne dostarczanie napędowi strumienia danych zwiększa zarówno jego przepustowość, jak i niezawodność. Taktyka związana z przesyłaniem do napędów strumienia danych stosowana przez większość produktów archiwizujących polegała na jednoczesnym wysyłaniu wielu zadań archiwizacyjnych do tego samego napędu taśmowego. Rozwiązanie to jest nazywane multipleksowaniem lub przeplataniem. Choć ułatwia ono archiwizowanie, może mieć negatywny wpływ na proces odtwarzania zawartości pojedynczej kopii zapasowej. Oprogramowanie archiwizujące wczytuje całą taśmę i ignoruje dane, których nie potrzebuje. Kilka produktów archiwizujących ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required