Zastosowanie narzędzia Flash Archive

W poniższych punktach wyjaśniono, jak narzędzie Flash Archive może być użyte do przywrócenia komputera od podstaw. Zamieszczono również listę pytań, które należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania narzędzia Flash Archive.

Ogólne informacje na temat archiwizowania i odtwarzania

Ten punkt zawiera krótki przegląd podstawowego procesu archiwizowania i odtwarzania systemu operacyjnego Solaris za pomocą narzędzia Flash Archive.

Tworzenie kopii zapasowej

  1. Wykonując polecenie flar create, na dysku (na przykład podłączonym przy użyciu usługi NFS) lub taśmie należy utworzyć obraz.

  2. Jeśli obraz narzędzia Flash Archive zapisze się na dysku, za pomocą polecenia dd obraz ten można też umieścić na taśmie.

Podpowiedź

Choć na podstawie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.