O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jak to działa?

W poniższych punktach zaprezentowano procedurę, za pomocą której można przeprowadzić proces pełnego przywracania komputera z systemem Mac OS X bez potrzeby uprzedniego instalowania systemu operacyjnego. Kolejność wykonywanych czynności generalnie jest taka sama jak w przypadku innych platform.

Podpowiedź

Znakomitą porą na przetestowanie procedury będzie moment odebrania nowego komputera Macintosh, na którym nie ma jeszcze żadnych danych.

Najpierw, wykonując poniższe kroki, trzeba przygotować się do procesu przywracania.

  1. Podłączenie do komputera urządzenia archiwizującego.

  2. Zarchiwizowanie ważnych metadanych.

  3. Zarchiwizowanie systemu operacyjnego za pomocą jego wbudowanego narzędzia.

Gdy później stanie się coś niedobrego, należy przeprowadzić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required