Perspektywa zaawansowanego użytkownika

Zaawansowani użytkownicy baz danych do pracy mogą potrzebować wiedzy omówionej w tym podrozdziale. Prawdopodobnie wymagana od nich wiedza nie będzie wybiegać poza jego zakres.

Serwer

Określenie serwer stosowane w kontekście Sybase odnosi się najczęściej do serwera bazy danych, noszącego nazwę Sybase Adaptive Server Enterprise, w skrócie Sybase ASE. Każda instalacja Sybase zawiera ponadto Sybase Backup Server, może też zawierać inne produkty serwerowe z rodziny Sybase, jak Sybase Monitor Server czy Sybase Replication Server. Wszystkie te serwery wykorzystują ten sam protokół komunikacyjny i są skonstruowane z wykorzystaniem tych samych bibliotek (API tych bibliotek jest opublikowane, można zatem na jego podstawie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.