O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie danych baz Sybase

Składnia poleceń odtwarzających kopie zapasowe jest praktycznie identyczna ze składnią poleceń wykonujących kopie. Jedynie słowo kluczowe backup jest zastępowane słowem kluczowym restore, a słowo kluczowe to jest zastępowane słowem kluczowym from.

Odtwarzanie danych w przypadku katastrofy

Pełne odtwarzanie danych, wykonywane w przypadku katastrofy, różni się od zwykłego odtwarzania danych do istniejącej bazy. Należy opracować odpowiedni plan działania w przypadku tego typu katastrofy. Należy zaplanować działania w przypadku przerwy w funkcjonowaniu całej lokalizacji, systemu i elementów systemu lub uszkodzenia bazy danych. Należy opracować działania związane z pełnym odtworzeniem systemu oraz wszystkich zapisanych w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required