Procedura naprawcza dla baz Sybase

Pierwszym etapem naprawy bazy danych jest diagnoza przyczyny problemów. W tym podrozdziale omówię zalecenia dotyczące diagnostyki problemów z serwerem Sybase.

Przy pracy z serwerem Sybase (i każdym innym) warto wziąć pod uwagę, że:

  • Kontakt ze wsparciem technicznym może zająć dłuższą chwilę. Jeśli ma się podpisaną umowę wsparcia, z konsultantem technicznym Sybase należy skontaktować się jak najszybciej po stwierdzeniu kłopotów z serwerem. Pracownik techniczny firmy Sybase oddzwania w ciągu godziny od zgłoszenia problemu o priorytecie 1.

  • Przed rozpoczęciem działań należy opanować nerwy. Błędy popełniane w trakcie procedury odtwarzania systemów po katastrofach mogą mieć nie mniej dramatyczne konsekwencje niż pierwotna ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.