O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Procedura naprawcza dla baz Sybase

Pierwszym etapem naprawy bazy danych jest diagnoza przyczyny problemów. W tym podrozdziale omówię zalecenia dotyczące diagnostyki problemów z serwerem Sybase.

Przy pracy z serwerem Sybase (i każdym innym) warto wziąć pod uwagę, że:

  • Kontakt ze wsparciem technicznym może zająć dłuższą chwilę. Jeśli ma się podpisaną umowę wsparcia, z konsultantem technicznym Sybase należy skontaktować się jak najszybciej po stwierdzeniu kłopotów z serwerem. Pracownik techniczny firmy Sybase oddzwania w ciągu godziny od zgłoszenia problemu o priorytecie 1.

  • Przed rozpoczęciem działań należy opanować nerwy. Błędy popełniane w trakcie procedury odtwarzania systemów po katastrofach mogą mieć nie mniej dramatyczne konsekwencje niż pierwotna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required