Architektura serwera Exchange

Aby zrozumieć zagadnienia związane z wykonywaniem i odtwarzaniem kopii zapasowych serwera Exchange, należy zrozumieć jego architekturę. Omówię tu projekt architektury mechanizmu backend serwera Exchange, po czym omówię kilka zagadnień specyficznych dla jego działania.

Struktura bazy danych

Serwer Exchange to w zasadzie baza danych przeznaczona specjalnie do przechowywania i przetwarzania wiadomości pocztowych i innych danych o podobnej strukturze. Doskonałe wprowadzenie do omówienia serwera Exchange stanowi wyjaśnienie struktur leżących u podstaw działania jego architektury. Podstawowa technologia baz danych wykorzystywana w serwerze Exchange nosi nazwę Extensible Storage Engine (ESE) i stanowi specjalizowaną wersję ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.