Ulotne systemy plików

Ulotne systemy plików (ang. volatile filesystems) to takie, których zawartość jest stale modyfikowana w czasie wykonywania kopii zapasowej. Wykonywanie kopii zapasowych ulotnego systemu plików jest narażone na szereg niekorzystnych efektów ubocznych. Zakres negatywnego wpływu na spójność kopii jest wprost proporcjonalny do poziomu ulotności systemu plików i zależny od narzędzia użytego do wykonania kopii zapasowej. Do efektów niepożądanych należą brakujące lub uszkodzone pliki w kopii lub zapisane nieprawidłowe wersje plików. Najgorszym z możliwych problemów jest oczywiście uszkodzenie samej kopii, choć taka sytuacja powinna raczej należeć do rzadkości. Szczegóły dotyczące możliwych uszkodzeń kopii zapasowej typu dump ulotnego ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.