O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jak odczytać ten wolumin?

Doświadczony administrator systemu z pewnością prędzej czy później spotka się z sytuacją, gdy użytkownik przyniesie mu tajemniczy nośnik danych i poprosi: „Czy mógłbyś mi to odczytać”? Nie wie, jaki jest format nośnika ani skąd pochodzi, ale chce poznać jego zawartość. Albo na dnie szuflady znajdzie bardzo starą kopię zapasową, która może zawierać interesujące dane, ale trudno je odtworzyć. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? W jaki sposób sprawdzić format woluminu? W jaki sposób odczytać wolumin zapisany w innym komputerze? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w tym podrozdziale. W takich przypadkach należy ustalić około dziesięciu faktów związanych z nośnikiem, z których połowa dotyczy samej kompatybilności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required