Jak odczytać ten wolumin?

Doświadczony administrator systemu z pewnością prędzej czy później spotka się z sytuacją, gdy użytkownik przyniesie mu tajemniczy nośnik danych i poprosi: „Czy mógłbyś mi to odczytać”? Nie wie, jaki jest format nośnika ani skąd pochodzi, ale chce poznać jego zawartość. Albo na dnie szuflady znajdzie bardzo starą kopię zapasową, która może zawierać interesujące dane, ale trudno je odtworzyć. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? W jaki sposób sprawdzić format woluminu? W jaki sposób odczytać wolumin zapisany w innym komputerze? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w tym podrozdziale. W takich przypadkach należy ustalić około dziesięciu faktów związanych z nośnikiem, z których połowa dotyczy samej kompatybilności ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.