ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych

Book description

Budowa aplikacji internetowych często wymaga integracji różnych technologii. Praca programisty staje się wówczas nieco trudniejsza, ale za to utworzone aplikacje mogą działać na wielu nowoczesnych urządzeniach bez potrzeby pisania kodu dla każdego sprzętu z osobna.

W tej książce przedstawiono wyjątkowo udane połączenie trzech technologii, czyli środowiska ASP.NET MVC 5 umożliwiającego budowę zaawansowanych aplikacji internetowych, interakcję z bazą danych oraz dynamiczne renderowanie kodu HTML, środowiska Bootstrap pozwalającego na tworzenie ładnych i elastycznych widoków, a także biblioteki Knockout.js, która łączy te technologie, a jednocześnie rozszerza elastyczny projekt aplikacji internetowej dzięki dynamicznym interakcjom po stronie klienta, sterowanym przez serwerową aplikację internetową.

Książka, którą trzymasz w dłoniach, to podręcznik, który umożliwi Ci płynne tworzenie aplikacji zgodnych z wzorcem MVC (Model, View, Controller) za pomocą trzech technologii: ASP.NET MVC 5 , środowiska Bootstrap i biblioteki Knockout.js. Poznasz sposoby, które pozwolą Ci napisać projekty bardzo dobrze zorganizowane i łatwe w utrzymaniu.

Dowiedz się, jak:
tworzyć dobrze zorganizowane i łatwe w utrzymaniu aplikacje internetowe za pomocą platformy ASP.NET MVC 5, środowiska Bootstrap i biblioteki Knockout.js
budować serwerowe aplikacje internetowe na platformie ASP.NET MVC 5, korzystać z baz danych i w dynamiczny sposób renderować strony HTML
tworzyć elastyczne widoki za pomocą środowiska Bootstrap i umożliwiać ich renderowanie na przeróżnych nowoczesnych urządzeniach
ulepszać projekt elastycznej aplikacji internetowej za pomocą biblioteki Knockout.js z wykorzystaniem szybkich interakcji po stronie klienta

Table of contents

 1. Przedmowa
  1. Dlaczego wybrano takie technologie?
  2. Kim jest projektant aplikacji internetowych?
  3. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
 2. Wprowadzenie
  1. Konwencje stosowane w książce
  2. Wykorzystanie przykładów z kodem
  3. Podziękowania
 3. Część I. Pierwsze kroki
 4. Rozdział 1. Wprowadzenie do wzorca architektury MVC
  1. Tworzenie pierwszego projektu
  2. Analizowanie kontrolera HomeController
  3. Analizowanie widoków
  4. Struktura adresu URL
  5. Podsumowanie
 5. Rozdział 2. Wprowadzenie do środowiska Bootstrap
  1. Analizowanie menu domyślnego
  2. Menu z elementami rozwijanymi i polem wyszukiwania
  3. Przyciski
  4. Alerty
  5. Kompozycje
  6. Podsumowanie
 6. Rozdział 3. Wprowadzenie do biblioteki Knockout.js
  1. Instalowanie biblioteki Knockout.js
  2. Prosty przykład
  3. Czym jest MVVM?
  4. Tworzenie modeli widoku
  5. Podsumowanie
 7. Rozdział 4. Praca z bazą danych
  1. Wprowadzenie do środowiska Entity Framework
  2. Przepływ Code First
  3. Przepływ Database First
  4. Tworzenie danych testowych
  5. Podsumowanie
 8. Część II. Praca z danymi
 9. Rozdział 5. Tworzenie listy, sortowanie i stronicowanie tabel
  1. Użycie mechanizmu scaffolding dla modelu Author
  2. Sortowanie autorów
  3. Stronicowanie autorów
  4. Podsumowanie
 10. Rozdział 6. Użycie formularzy
  1. Integrowanie biblioteki Knockout.js z formularzem
  2. Współużytkowanie widoku i modelu widoku
  3. Usuwanie przy użyciu okna modalnego
  4. Wyświetlanie pustych tabel
  5. Podsumowanie
 11. Rozdział 7. Serwerowe modele widoku
  1. Dlaczego tworzone są serwerowe modele widoku?
  2. Model widoku autorów
  3. Aktualizowanie listingu autorów
  4. Aktualizowanie formularza dodawania/edytowania
  5. Aktualizowanie okna dialogowego usuwania
  6. Podsumowanie
 12. Rozdział 8. Wprowadzenie do komponentu Web API
  1. Instalowanie komponentu Web API
  2. Aktualizowanie listy autorów
  3. Aktualizowanie formularza służącego do dodawania/edytowania danych autorów
  4. Podsumowanie
 13. Część III. Architektura kodu
 14. Rozdział 9. Tworzenie filtrów globalnych
  1. Filtry uwierzytelniania
  2. Filtry autoryzacji
  3. Filtry akcji
  4. Filtry wyniku
  5. Filtry wyjątku
  6. Globalne sprawdzanie poprawności komponentu Web API
  7. Automatyczne odwzorowywanie przy użyciu filtru wyniku
  8. Obsługa błędów komponentu Web API
  9. Obsługa błędów wzorca MVC
  10. Podsumowanie
 15. Rozdział 10. Dodawanie uwierzytelniania i autoryzacji
  1. Przegląd uwierzytelniania
  2. Przegląd procesu autoryzacji
  3. Implementowanie filtru uwierzytelniania
  4. Implementowanie filtru autoryzacji
  5. Podsumowanie
 16. Rozdział 11. Routing adresów URL przy użyciu atrybutów
  1. Podstawy routingu za pomocą atrybutów
  2. Prefiksy trasy
  3. Ograniczenia routingu
  4. Podsumowanie
 17. Rozdział 12. Złożony model i prosty kontroler
  1. Separacja zagadnień
   1. Kontrolery
   2. Usługi
   3. Zachowania
   4. Repozytoria
   5. Orkiestracje
   6. Wzorzec Unit of Work
  2. Usługi i zachowania
  3. Podsumowanie
 18. Część IV. Praktyczny przykład
 19. Rozdział 13. Tworzenie koszyka zakupów
  1. Wymagania koszyka zakupów
  2. Projekt koszyka zakupów
  3. Tworzenie pakietów i minifikacja kodu JavaScript
  4. Podsumowanie
 20. Rozdział 14. Budowanie modelu danych
  1. Modele przepływu Code First
  2. Definiowanie kontekstu DbContext i inicjowanie danych
  3. Modele widoku
  4. Podsumowanie
 21. Rozdział 15. Implementowanie układu
  1. Układ współużytkowany
  2. Podsumowanie koszyka zakupów
  3. Menu kategorii
  4. Podsumowanie
 22. Rozdział 16. Listy książek
  1. Strona główna
  2. Wyróżnione książki
  3. Książki filtrowane według kategorii
  4. Podsumowanie
 23. Rozdział 17. Dodawanie pozycji do koszyka
  1. Szczegóły dotyczące książki
  2. Komponenty i wiązania niestandardowe
  3. Zapisywanie pozycji koszyka
  4. Podsumowanie
 24. Rozdział 18. Aktualizowanie i usuwanie pozycji koszyka
  1. Szczegóły koszyka
  2. Użycie biblioteki Knockout.js do obsługi szczegółów koszyka
  3. Finalizowanie koszyka zakupów
  4. Podsumowanie

Product information

 • Title: ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych
 • Author(s): Jamie Munro
 • Release date: March 2016
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781098125318