O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyrażenia regularne

W niektórych sytuacjach zwykła wartość lub sprawdzenie zakresu nie jest wystarczające. Musimy wtedy sprawdzić, że forma wprowadzonych danych jest prawidłowa. Przykładowo, trzeba upewnić się, że kod pocztowy będzie składał się z pięciu cyfr, adres e-mail będzie w postaci nazwisko@miejsce.pl, dane karty kredytowej zostaną podane w odpowiednim formacie itd.

Sprawdzanie poprawności z wykorzystaniem wyrażeń regularnych pozwala sprawdzić, czy dane pole odpowiada wyrażeniu regularnemu. Wyrażenia regularne są językiem służącym do opisu i do operacji na danych tekstowych.

Podpowiedź

Pełna analiza wyrażeń regularnych została przedstawiona w książce Jeffreya Friedla Mastering Regular Expressions opublikowanej przez Wydawnictwo O’Reilly. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required