Przedmowa

Bazujące na technologii Ajax portale Web 2.0 należą do najefektywniejszych aplikacji sieciowych z grupy Web 2.0. Pionierami na tym rynku były zespoły iGoogle i Pageflakes, które jako pierwsze zademonstrowały potencjał rozwiązań Ajax. Portale sieciowe zapewniają użytkownikom możliwość personalizowania stron internetowych, a tym samym gwarantują całodobowy dostęp do informacji i rozrywki z całego świata. Nie mniej istotna jest ich użyteczność w agregacji danych z różnych źródeł, która czyni je doskonałymi serwisami korporacyjnymi. Portale Web 2.0 mogą być wykorzystywane jako repozytoria treści na zasadach podobnych do tych, według których działają witryny SharePoint i DotNetNuke. Zastosowanie mechanizmów Ajax pozwala na udostępnianie użytkownikowi ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.