O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek F. O autorze

Christian Wenz jest trenerem i konsultantem, który napisał ponad 50 książek. Zajmuje się zarówno technologiami typu open source, jak i rozwiązaniami firmowymi z dziedziny programowania sieciowego. Otrzymał tytuł Microsoft MVP za publikacje na temat ASP i ASP.NET. Jest wymieniony na liście Who’s Who of PHP firmy Zend. Jego nazwisko znajduje się również na liście osób zasłużonych podczas prac nad oprogramowaniem Mozilla. Christian Wenz jest także powszechnie uznawany za eksperta w rozwiązaniach JavaScript, niezależnych od rodzaju przeglądarki.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required