O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Zwierzę przedstawione na okładce książki to rozkolec czerniawy (Hexaplex nigritus), żyjący na wybrzeżu Kalifornii i Meksyku. W czasie życia kolor jego muszli zmienia się z białego w całkowicie czarny. Niemniej spotkanie zupełnie białego lub zupełnie czarnego osobnika jest niezwykle rzadkie. Dorosłe rozkolce mają około 15 centymetrów długości.

Rozkolce czerniawe są mięsożernymi brzuchonogami. Żywią się skorupiakami, w tym ostrygami, mięczakami jadalnymi i zawilcami. Brzuchonogi zabijają swoje ofiary na różne sposoby, dusząc je, rozszarpując lub dziurawiąc ich muszle za pomocą kwaśnej wydzieliny, która osłabia zewnętrzną powłokę ofiary.

Rozkolce odegrały istotną rolę w kulturze i handlu Fenicjan, którzy kruszyli skorupy rozkolców, by wydobyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required