O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Strona serwisu Wikipedia, odnosząca się do terminu Ajax, zawiera ponad czterdzieści znaczeń tego słowa —włącznie z odwołaniami do imion dwóch bohaterów Iliady Homera, nazwą klubu piłkarskiego z Amsterdamu, kilkoma markami samochodów, imieniem konia oraz — co jest moim ulubionym skojarzeniem — środkiem czyszczącym firmy Colgate. Ajax jest również nazwą zbioru technologii, która w opinii wielu osób zrewolucjonizowała aplikacje sieciowe. Jeśli wierzyć autorom licznych publikacji internetowych i prasowych, Ajax jest rozwiązaniem przyszłości w dziedzinie projektowania serwisów internetowych, technologią umożliwiającą wdrożenie sieci Web 2.0 i zapewne panaceum na wszelkie problemy informatyki.

Wielu projektantów aplikacji sieciowych stara się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required