Rozdział 2. ASP.NET MVC dla programistów formularzy sieciowych

Wprawdzie stosowane podejścia architekturalne są zupełnie odmienne, platformy ASP.NET MVC i Web Forms mają ze sobą wiele wspólnego. W końcu obie zostały zbudowane w oparciu o API ASP.NET oraz platformę .NET. Dlatego też jeśli jesteś programistą posiadającym doświadczenie w pracy z Web Forms i chcesz poznać platformę ASP.NET MVC, to tak naprawdę wiesz więcej, niż mógłbyś przypuszczać!

W tym rozdziale zostaną przedstawione podobieństwa i różnice występujące pomiędzy ASP.NET i Web Forms. Przekonasz się, jak wiele koncepcji wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji Web Forms ma zastosowanie podczas pracy na platformie ASP.NET MVC. Zwróć uwagę na jedno — niniejszy rozdział powstał z myślą ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.