O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. ASP.NET MVC dla programistów formularzy sieciowych

Wprawdzie stosowane podejścia architekturalne są zupełnie odmienne, platformy ASP.NET MVC i Web Forms mają ze sobą wiele wspólnego. W końcu obie zostały zbudowane w oparciu o API ASP.NET oraz platformę .NET. Dlatego też jeśli jesteś programistą posiadającym doświadczenie w pracy z Web Forms i chcesz poznać platformę ASP.NET MVC, to tak naprawdę wiesz więcej, niż mógłbyś przypuszczać!

W tym rozdziale zostaną przedstawione podobieństwa i różnice występujące pomiędzy ASP.NET i Web Forms. Przekonasz się, jak wiele koncepcji wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji Web Forms ma zastosowanie podczas pracy na platformie ASP.NET MVC. Zwróć uwagę na jedno — niniejszy rozdział powstał z myślą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required