O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Programowanie po stronie klienta

Internet przebył długą drogę od stron składających się z prostego kodu znaczników HTML i JavaScriptu. Popularne aplikacje sieciowe, takie jak Gmail i Facebook, zmieniły oczekiwania użytkowników dotyczące witryn internetowych. Użytkowników nie satysfakcjonują już strony zawierające jedynie podstawowy tekst; zamiast tego oczekują rozbudowanych, interaktywnych witryn, które mogą rywalizować z rodzimymi aplikacjami używanego systemu operacyjnego. Wraz ze wzrostem wymagań ze strony użytkowników twórcy nowoczesnych przeglądarek internetowych robią wszystko, co w ich mocy, aby zaimplementować nowe funkcje i specyfikacje — np. HTML5 i CSS3 — umożliwiające tworzenie aplikacji sieciowych.

Wprawdzie większość niniejszej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required