O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Usprawnianie witryny poprzez użycie technologii AJAX

W ciągu minionych dwudziestu lat koncepcja aplikacji sieciowej uległa zmianie. Język HTML został pierwotnie opracowany w celu udostępniania treści tekstowej i łatwego tworzenia odnośników do innych stron tekstowych dostępnych w internecie. Jednak po upływie pewnego czasu użytkownicy i dostawcy treści chcieli coraz więcej od stron internetowych. Dlatego też w wielu witrynach zaczęto używać technologii JavaScript i Dynamic HTML w celu zmiany statycznej treści HTML na nieco bardziej interaktywną. Asynchroniczny JavaScript i XML — czyli technologia znana pod nazwą AJAX — pozwala na wykonywanie asynchronicznych żądań do serwera WWW, dzięki czemu unika się konieczności przejścia do nowej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required